của hồi môn: Chồng trói vợ lên trần nhà rồi đánh đập, quay clip gửi thông gia để đòi của hồi môn