Cư dân mạng: Sốc trước những bình luận từ tài khoản facebook tư vấn sinh 'thuận tự nhiên': Mấy con kia đẻ sao, con người đẻ vậy!