Crystal Palace: De Bruyne bình an, đồ tể Crystal Palace chấn thương nặng