Container đè bẹp xe con: Kinh hoàng khoảnh khắc container chở cát mất lái, đè bẹp chiếc xe con đi ngược chiều