công vinh: Trung tướng Phan Văn Vĩnh về nhà sau nhiều ngày làm việc với công an