công nghệ ở Triều tiên: Ukraine bác tin bán công nghệ tên lửa cho Triều Tiên
<