công nghệ ở Triều tiên: Ukraine thừa nhận cấp công nghệ tên lửa cho Triều Tiên