Hi-tech

  • Nhiều công ty rút quảng cáo khỏi Facebook

    Nhiều công ty rút quảng cáo khỏi Facebook

    Ít nhất 3 công ty - Sonos, Commerzbank và Mozilla đã rút quảng cáo khỏi Facebook, sau scandal lộ thông tin 50 triệu người dùng của mạng xã hội lớn nhất thế giới.

  • Cách ước tính thời lượng pin laptop

    Cách ước tính thời lượng pin laptop

    Không một nhà sản xuất nào thực sự đưa ra thời lượng sử dụng pin chính xác khi quảng cáo laptop của họ, song bạn có thể tự tính thời gian sử dụng thực tế của laptop với công thức dưới đây.