con trai: Khánh Hiền: 'Khi sinh con, tôi và chồng ôm nhau khóc suốt 1 ngày'
<