con bị nhiễm sùi mào gà: Hưng Yên: Cho con đi cắt bao quy đầu, mắc bệnh sùi mào gà