Cô gái: Nhật Bản thành lập nhóm nhạc tiền ảo đầu tiên trên thế giới