Clip dễ thương: Clip: Đồng đội đùn đẩy Hồng Duy cầm mic hát khiến mọi người thích thú