clip: Chờ mãi cũng đến ngày đoạn clip 'Cô Ba Sài Gòn' Đông Nhi tưng tửng, kiêu kỳ được tung ra!