Chuyện ấy: Bệnh đau dạ dày ảnh hưởng tới chuyện yêu thế nào?

  • Bệnh đau dạ dày ảnh hưởng tới chuyện yêu thế nào?

    Bệnh đau dạ dày ảnh hưởng tới chuyện yêu thế nào?

    Bệnh đau dạ dày gia tăng nhanh trong những năm gần đây. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi vào bất cứ thời gian nào trong năm. Đau dạ dày ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của bệnh nhân; sinh hoạt tình dục tất nhiên cũng nằm trong phạm vi ảnh hưởng ấy.

  • Tìm đúng kích cỡ 'áo mưa' chỉ trong 3 bước

    Tìm đúng kích cỡ 'áo mưa' chỉ trong 3 bước

    Đối với cánh mày râu, chuyện tìm đúng kích cỡ “áo mưa” cho phù hợp với “cậu nhỏ” và có được cảm giác thoải mái là vô cùng cần thiết.