Chung cư ngập: Hà Nội: Hệ thống đường ống nước gặp sự cố, hầm gửi xe chung cư Royal City lênh láng nước