Chồng đánh vợ: Nhờ vợ lái xe, ông chồng say xỉn bị đánh rơi giữa đường