Chồng đánh vợ: Hà Anh kể về chuyện tình 'đánh nhanh thắng nhanh' với ông xã