chó thả rông: Chủ tịch huyện ở Hà Tĩnh đề xuất làm đường cho trâu bò đi qua quốc lộ