chó sủa: Chờ thanh tra, vỉa hè Hà Nội ngổn ngang gạch, đá
<