chó nuôi: Người đàn ông nuôi chó giá chục nghìn đô ở Sài Gòn