Chiến Lang 2: 10X tự nhận mình chậm chạp chiến thắng cuộc thi tuần Olympia