Chi Pu: Nối gót Chi Pu, Nam Em tuyên bố mỗi tháng tung một MV