chết do điện giật: Cần cẩu chạm dây điện trung thế, tài xế chết thương tâm