Chelsea: Sau World Cup, hàng loạt siêu sao tháo chạy khỏi Chelsea