Cháy nhà kho: Kho hàng bị cháy ở Tiền Giang chứa 1.500 tấn bông, sợi