chau a thai binh duong: Liên minh kim cương là bước đầu để thành lập NATO ở châu Á?
<