châu Á - Thái Bình Dương: Cuộc đua xe chiến đấu bộ binh ở Châu Á - Thái Bình Dương: Tăng tốc?