Chàng trai: Chẳng ai yêu mãi được một người, quan trọng ai sẽ vì mình mà ở lại