Chàng trai: Lời kể đau nhói lòng của chàng trai dân tộc Thái bị trộm cây hồng cổ 20 năm tuổi