chấn thương: Bệnh viện Bạch Mai đình chỉ 2 bảo vệ chặn xe đón bệnh nhân