chấn thương: Tuấn Anh nghỉ ít nhất sáu tuần vì chấn thương đầu gối