CĐ Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội: Vợ Xuân Bắc chính thức lên tiếng sau cuộc họp dài với trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội