cây cầu: Chú mèo nổi tiếng hơn Putin trong lễ khánh thành cây cầu nối Crimea