cây cầu: Câu nói cay đắng cuối khi chứng kiến người đàn ông tuyệt vời hiếm hoi 'bị lộ'