Cầu thủ vào bóng: Cầu thủ Croatia bị bóng bay vào ngực, chết trên sân