cậu nhỏ: Casting phim 'Truyện Kiều': Yêu cầu thí sinh nhổ răng khểnh, đóng cảnh nóng, tát quay phim