cặp đôi lãng mạn: Đăng đàn nhờ 'thánh chỉnh ảnh' xóa giúp ông chú trong bức ảnh hôn nhau lãng mạn, cặp đôi nhận lại series ảnh 'cười té ghế'