Cao Thiên Trang: Ảnh: Ngỡ ngàng lạc vào 'thiên đường hoa trắng' ở cao nguyên Mộc Châu