Cạo gió: Đại biểu APEC dùng cơm hộp cao cấp trước giờ TT Trump phát biểu