Cánh báo: Bị xúc phạm nặng nề, MC Quý Bình cảnh báo Trường Giang