Cần Thơ: SLNA thoát khỏi khu vực nguy hiểm ở V-League