căn cứ: Ông Tập Cận Bình tái đắc cử chủ tịch Trung Quốc với số phiếu tuyệt đối