camera kép: Lộ hình ảnh Galaxy S9: Không có nhiều bất ngờ, đã có camera kép, cảm biến vân tay đổi chỗ