camera an ninh: Đang khênh đồ ăn trộm bỗng dừng lại, ngồi 'chém gió' giữa đường