Cấm xe máy: Uống thuốc sâu tự tử sau khi bị ‘cướp xe máy’