Cấm xe máy: Kawasaki Vulcan S SE nổi bật với màu da cam, ra mắt hôm nay