Ca sĩ Việt: Tim lần đầu xác nhận đã ly hôn Quỳnh Anh, khẳng định đang độc thân