ca sĩ Hồng Nhung: "Đàn áp" từ ca sĩ thường tới diva: Thanh Lam quá khủng khiếp!