ca sĩ chấu Á: Lâm Chấn Khang: Công chúng quá kém khi gọi tôi là 'ca sĩ hội chợ'