Cả một trời thương nhớ: Hồ Ngọc Hà "sợ gần chết", Kim Lý lại hào hứng khi ôm cô cưỡi ngựa