Bữa tiệc sinh nhật: Bữa tiệc sinh nhật thảm khốc ở Mumbai, 15 người chết cháy