Bữa tiệc sinh nhật: Bé gái suýt biến thành đuốc sống chỉ vì một vật thường dùng trong bữa tiệc sinh nhật