Brad Pitt: Brad Pitt muốn hoàn tất thỏa thuận quyền nuôi con với Angelina Jolie