Brad Pitt: Jolie cúi mặt, né tránh nhìn Jennifer Aniston khi ngồi cùng phòng