Brad Pitt: Ngã ngửa với yêu cầu của Brad Pitt khi tham gia Deadpool 2 với vai trò khách mời