Bphone: Đối tác Hàn Quốc ngạc nhiên trước trình độ kỹ thuật của kỹ sư Bkav