bóng đá: WAGs bám càng đến World Cup 2018, ĐT Anh lại thành 'gánh xiếc rong'