bốc thăm Champions League: Bốc thăm vòng bảng Champions League 2017-18: Bảng tử thần xuất hiện?