bốc hơi 800 tỷ: 800 tỉ đồng của dầu khí "bốc hơi" thế nào?

  • 800 tỉ đồng của dầu khí

    800 tỉ đồng của dầu khí "bốc hơi" thế nào?

    Trong đại án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - OecanBank, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tham gia với tư cách nguyên đơn dân sự, được xác định đã mất 800 tỉ đồng trong vụ án này.