Bộ Giáo dục: Phó phòng Sở Giáo dục Hà Giang nâng điểm cho 114 thí sinh